ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

June 11, 2012 pta-satitpatumwan 0

ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1