ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

August 21, 2018 pta-satitpatumwan 0

  ประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 887 คน และมี บัตรเสีย 42 ใบ  ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้ สมาชิกที่เป็น อาจารย์  ลำดับที่ 1 นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา        777 คะแนน […]

เสื้อที่ระลึกครบรอบ 65 ปี สาธิตปทุมวัน

June 15, 2018 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน จัดทำเสื้อที่ระลึกครบรอบ 65 ปี ส.มศว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ โรงเรียนมีอายุครบรอบ 65 ปี โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่ ส.มศว ครบรอบ 65 ปี 2. เพื่อร่วมกันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของชาว ส.มศว โดยร่วมกันใส่เสื้อนี้ในทุกโอกาสตลอดปี 2561 – 2562 […]

โครงการวิทยาการทางการแพทย์ 4.0

January 3, 2018 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดย คุณสมภพ  โปษะกฤษณะ นายกสมาคมฯ และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ขอเชิญชวนน้อง ๆ และผู้สนใจ มาสัมผัสกับวิวัฒนาการด้านการแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับ พี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ และยังได้เชิญ แพทย์ผู้เชิ่ยวชาญ จาก 5 สาขาวิชาของวงการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย มาพูดคุย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย  อาทิ เช่น >> […]

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

July 28, 2016 pta-satitpatumwan 0

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ดาวน์โหลด    

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

June 21, 2016 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วันเสาร์ที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน ๕    

ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

June 11, 2012 pta-satitpatumwan 0

ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1