สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน จัดทำเสื้อจำหน่าย

August 8, 2017 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน จัดทำเสื้อจำหน่าย โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณดวงนภา สุขจำรัส โทร. 02-6524401

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

July 28, 2016 pta-satitpatumwan 0

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ดาวน์โหลด

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

June 21, 2016 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วันเสาร์ที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน ๕

ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

June 11, 2012 pta-satitpatumwan 0

ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1