โครงการวิทยาการทางการแพทย์ 4.0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดย คุณสมภพ  โปษะกฤษณะ นายกสมาคมฯ และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ขอเชิญชวนน้อง ๆ และผู้สนใจ มาสัมผัสกับวิวัฒนาการด้านการแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับ พี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ และยังได้เชิญ แพทย์ผู้เชิ่ยวชาญ จาก 5 สาขาวิชาของวงการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย มาพูดคุย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย  อาทิ เช่น
>> การส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหาร
>> การฝึกผูกและเย็บแผลผ่าตัด
>> การตรวจช่องท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์
>> การแปลผลภาพเอ็กซเรย์
>> การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
>> การแต่งกายด้วยชุดแพทย์ผ่าตัด
ในงาน Open House : สาธิตปทุมวันก้าวไกลการศึกษาไทย  4.0 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  อาคารสาธิตปทุมวัน 4 ชั้น 2 สิ่งที่สงสัยเคลียร์ใจกันไปเลย