ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

August 24, 2018 pta-satitpatumwan 0

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 16  นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์ มีผู้เซ็นรับรอง 2 คน แต่นายศุภโชค  จินดาพล ผู้ลงนามรับรอง มีคูณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ ในการลงนามรับรอง จึงมีผลทำให้จำนวนผู้รับรอง นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์  […]

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

August 21, 2018 pta-satitpatumwan 0

  ประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 887 คน และมี บัตรเสีย 42 ใบ  ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้ สมาชิกที่เป็น อาจารย์  ลำดับที่ 1 นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา        777 คะแนน […]

โครงการวิทยาการทางการแพทย์ 4.0

January 3, 2018 pta-satitpatumwan 0

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดย คุณสมภพ  โปษะกฤษณะ นายกสมาคมฯ และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ขอเชิญชวนน้อง ๆ และผู้สนใจ มาสัมผัสกับวิวัฒนาการด้านการแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับ พี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ และยังได้เชิญ แพทย์ผู้เชิ่ยวชาญ จาก 5 สาขาวิชาของวงการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย มาพูดคุย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย  อาทิ เช่น >> […]

EPTS on stage in the Theme of School on the Rock

November 22, 2017 pta-satitpatumwan 0

คุณสมภพ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ ชม EPTS on stage in the Theme of School on the Rock สนุกสนานเร้าใจกับ Rock ใสใส วัยซน จากเด็กๆ EPTS เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

July 28, 2017 pta-satitpatumwan 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา” ที่เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฏาคมนี้ โดยผู้อำนวยการได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบานมี การนี้ผู้แทนนักเรียน ได้อ่านบทอาศิรวาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติลและถวายพระพรชัยมงคล […]

การประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ครั้งที่ 1 / 2557

January 14, 2014 pta-satitpatumwan 0

การประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ครั้งที่ 1 / 2557 วันพฤหัสบดีที่  9 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส