คุณสมภพ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ ชม EPTS on stage in the Theme of School on the Rock สนุกสนานเร้าใจกับ Rock ใสใส วัยซน จากเด็กๆ EPTS เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงละคร เมืองไทยประกันชีวิต