การแข่งขันกอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 56 วันที่ 17 มิถุนายน 2556

การแข่งขันกอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 56 วันที่ 17 มิถุนายน 2556